Coppelmans C.O.R.

COR Coppelmans is er voor iedereen

Coppelmans Rioleringswerken is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het verhelpen van Rioolverstoppingen, Rioolreiniging, Rioolreparatie en vernieuwen van afvoersystemen. Coppelmans doet diverse rioleringswerken voor het bedrijfsleven, woningbouwverenigingen, overheidsinstellingen en de particuliere sector. En met succes, want alleen al in de regio Eindhoven hebben wij maar liefst 50.000 woningen onder onze hoede. Daarnaast werken we nauw samen met de meest uiteenlopende horeca gelegenheden voor o.a. olie- en vetafscheiders.

Riooltechniek van A tot Z

Het water in uw douche loopt niet weg? Uw regenpijp zit verstopt? Voor uw restaurant heeft u een vetafscheider nodig? Wat u ook nodig heeft, COR Rioleringswerken is voor iedereen de juiste keuze. Met de 24-uurs service kunnen klanten 7 dagen per week dag en nacht rekenen op onze service. Met behulp van camera-inspectie kunnen wij de soms dieper liggende oorzaak van een verstopt riool achterhalen en deze op de beste manier verhelpen.

De riooltechniek expert van Brabant en Limburg

Coppelmans Rioleringswerken beschikt over een team van deskundige medewerkers en een netwerk van experts met vestiging in Nuenen en Weert.

C.O.R. B.V. is ISO9001, VCA** en BRL K10014 gecertificeerd

COR Rioleringswerken BV is VCA** en ISO9001 gecertificeerd. Dit betekent dat alle werknemers van COR Rioleringswerken een speciale veiligheidscursus hebben gevolgd en dat de werkzaamheden zodanig zijn vastgelegd dat een eenduidige werkwijze is geborgd. Hierdoor kunnen wij altijd de kwaliteit leveren die u van ons mag verwachten. Wij zijn verheugd dat wij per 15 mei 2013 nu ook BRL K10014 gecertificeerd zijn. Dit wil zeggen dat op grond van onderzoek en door Kiwa uitgevoerde controles de door C.O.R. Coppelmans Ontstoppingen en Reinigingen B.V. uitgevoerde processen, zoals gespecificeerd in het certificaat, worden geacht te voldoen aan de Kiwa-beoordelingsrichtlijn K10014 “Reinigen van riolen, putten en kolken” d.d. 2011-11-15.

Bewust maatschappelijk ondernemen

C.O.R. Coppelmans Ontstoppingen en Reinigingen BV is bewust bezig haar verantwoordelijkheden, niet alleen in haar directe omgeving maar ook nationaal, in het kader van het bewust maatschappelijk ondernemen vorm te geven.

Wij zijn van mening dat een onderdeel van dit proces bestaat uit het financieel ondersteunen van Goede Doelen.
In dat kader heeft C.O.R. Coppelmans Ontstoppingen en Reinigingen BV evenals in 2012 in 2013 een financiele bijdrage gegeven aan:
  • KiKa
  • Goede Doelen actie Woningstichting Aert Swaens; dit jaar ondersteunen zij hiermee Stichting De Boei.
Daarnaast hebben wij ter ondersteuning mede onze bedrijfsnaam verbonden aan een project van Woonzorgcentrum Archipel Akkers voor de aanschaf van een nieuwe Activiteiten Zorgbus. Deze bus is noodzakelijk voor het dagelijks vervoer van ouderen tussen hun thuis, de verschillende locaties van Archipel Zorggroep en verschillende accommodaties waar dagbesteding wordt aangeboden.

Rioleringswerken in Weert
C.O.R. BV verricht in opdracht van de Gemeente Weert herstelwerkzaamheden aan de riolering
VCA