Coppelmans C.O.R.

Vernieuwingen

In sommige gevallen is het een noodzaak om een rioolrenovatie uit te voeren. Leidingen kunnen gescheurd, verzakt of beschadigd zijn. Hierdoor kan het afvoersysteem niet meer goed functioneren. Met de nieuwste technieken wordt een rioolrenovatie vaak binnen 1 dag uitgevoerd. Rioolrenovatie over een stuk van 1 meter kan vaak al voldoende zijn. Allereerst dient er een camera inspectie uitgevoerd te worden om de staat van het riool vast te stellen. Onze uitvoerder bepaald hierna of er een complete rioolrenovatie nodig is of slechts een deel hiervan. Hierdoor bespaart u tijd en kosten.

Riolering met asbest laten vervangen

COR heeft een ruime ervaring met het vervangen van asbesthoudende riolering. Wij werken met partners die gespecialiseerd zijn in het professioneel verwijderen van asbest, volgens de daarvoor gestelde regels en wetten. Bij het verwijderen van asbest is er in alle gevallen een omgevingsvergunning of sloopmelding van de gemeente nodig. Deze zal via het omgevingsloket moeten worden aangevraagd om over te kunnen gaan tot het verwijderen van asbest. Wij verzorgen graag voor u deze aanvraag waardoor u er zelf niet meer naar hoeft om te kijken. Indien nodig wordt er in de gaten gehouden of de gemeente de vergunning afgegeven heeft en wordt er gekeken naar de bezwaartermijn.

Inline-sanering/hoofdriool

Met een minimale overlast saneren wij totale afvoersystemen en zijstrengen. De staat waarin de buis verkeerd is geen belemmerende factor meer. Wij laten hars behandeld met een speciale vloeistof in de leiding lopen. Deze zet zich uit tegen de huidige buiswand. Dankzij het chemische proces hard deze wand uit en vormt hiermee de nieuwe buis. Er ontstaat geen overlast doordat er niks hoeft open gebroken te worden. Het is een uiterst geschikte techniek ten behoeve van hoofdriolen in de straat. De korte doorlooptijd biedt een groot voordeel. De nieuwe leiding kan weer jaren mee. Milieuvriendelijk, duurzaam en kostenbesparend in vergelijking met conventionele rioolsanering oplossingen.VCA

goedhart keurmerk