Coppelmans C.O.R.

Riolering met asbest laten vervangen in Limburg?

Wanneer u van plan bent om uw oude riolering die asbest bevat te laten verwijderen uit uw woning, bijgebouw of bijvoorbeeld uit uw bedrijfspand, komt u in aanraking met een aantal verplicht te nemen stappen. Er moet bijvoorbeeld een asbestinventarisatie worden gedaan door een professioneel gecertificeerd bedrijf. Coppelmans uit Nuenen nabij Eindhoven, met een filiaal in Weert werkt al vele jaren samen met bedrijven die zich hierin hebben gespecialiseerd. Hierdoor vervangt Coppelmans uw riolering en regelt tevens de asbestverwijdering (ook wel asbestsanering) snel en professioneel voor u.

Riolering met asbest laten verwijderen in Eindhoven

Wanneer u asbest laat verwijderen is er in alle gevallen een omgevingsvergunning of sloopmelding van de gemeente nodig. In dit geval moet er dus een omgevingsvergunning aangevraagd worden via het omgevingsloket om in Eindhoven over te kunnen gaan tot het verwijderen van asbest. U dient hierbij altijd de asbestinventarisatie digitaal aan te leveren. Coppelmans (COR) heeft een ruime ervaring met het vervangen van asbesthoudende rioleringen en werkt samen met partners die gespecialiseerd zijn in het professioneel verwijderen van asbest volgens de daarvoor gestelde regels en wetten.

Dus als het gaat om het vervangen van asbesthoudende rioleringen in en om Eindhoven, verzorgen wij graag voor u deze aanvraag. Al vele jaren verwijderen wij asbesthoudende afvoermaterialen uit woningen. Hiervoor werken wij samen met professionele partners. U hebt er dus zelf geen omkijken meer naar. Indien nodig wordt in de gaten gehouden of de gemeente de vergunning afgegeven heeft en wordt er gekeken naar de bezwaartermijn.

Neem voor het maken van een afspraak direct contact met ons op info@coppelmans.com

Persoon verwijderd asbest Asbest en olie verwijdering is een specialistisch vakgebied. Aan het verwijderen van deze stoffen zijn strenge regels gebonden. Met C.O.R. haalt u de benodigde ervaring in huis.